Rated 5 out of 5 stars

Dodatek jest super użyteczny. Niestety nie działa na nowej wersji Firefox.

Czy może Pan przekonwertować AutoCopy 2 i Copy Plain Text 2 do nowej wersji?