Rated 5 out of 5 stars

Te lumtë për punën e shkëlqyer me ketë shtojce. Shpresoj qe e perditeson për versionin e ri te Firefox 29. Me vite e përdori dhe me ka shërbyer për mrekulli.

This review is for a previous version of the add-on (1.6.9).